Em gái: “Bố sẽ cho mày biết ai là chủ cái nhà này”

Định dọa tí mà lỡ tay, may mà mấy em cá vẫn sống tung tăng. Sức sống thật là mãnh cmn liệt.

Anh Trai vs Em Gái Phần 8 | Khi mấy em cá tập bay từ tầng 3 vẫn sống