Tướng Nga chống đẩy thi với lính trẻ, đoán xem ai sẽ thắng?

Tướng Nga chống đẩy thi với lính trẻ, đoán xem ai sẽ thắng?